News หน้านี้แสดงผลได้ดีใน Browser เวอร์ชั่น ใหม่ ๆ ครับ

 
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรีมีความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน วันที่ ๒๑ ม.ค.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดโครงการรณรงค์สวมหมวกกันน็อค ๑๐๐ % ขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และนโยบายของสำนักงา 21 มกราคม 2562

กลับ

ภาพกิจกรรม ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรีมีความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน วันที่ ๒๑ ม.ค.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดโครงการรณรงค์สวมหมวกกันน็อค ๑๐๐ % ขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และนโยบายของสำนักงา