News หน้านี้แสดงผลได้ดีใน Browser เวอร์ชั่น ใหม่ ๆ ครับ

 
เรียน ผู้บังคับบัญชา วันที่ 4 ก.พ.62 เวลา 06.30 น. พ.ต.อ.ธวัฒชัย เกิดโภคทรัพย์ รอง ผบก.ภ.จว.สิงห์บุรี วางพวงมาลา ณ บริเวณอนุสาวรีย์วีรชนชาวบ้านบางระจัน ภายในอุทยานวีรชนชาวบ้านบางระจัน และ เวลา 09.30 น. พิธีสวนสนาม ณ บริเวณภายในอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน ข้า 4 กุมภาพันธ์ 2562

กลับ

ภาพกิจกรรม เรียน ผู้บังคับบัญชา วันที่ 4 ก.พ.62 เวลา 06.30 น. พ.ต.อ.ธวัฒชัย เกิดโภคทรัพย์ รอง ผบก.ภ.จว.สิงห์บุรี วางพวงมาลา ณ บริเวณอนุสาวรีย์วีรชนชาวบ้านบางระจัน ภายในอุทยานวีรชนชาวบ้านบางระจัน และ เวลา 09.30 น. พิธีสวนสนาม ณ บริเวณภายในอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน ข้า